Schizofrenie

Schizofrenie
Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte. De ziekte komt voor in alle lagen van de bevolking, zowel bij mannen als bij vrouwen. Ongeveer 1 op de 100 mensen lijdt aan deze ziekte. Meestal openbaart schizofrenie zich pas voor het eerst op volwassen leeftijd (16-26 jaar).

Schizofrenie is een ziekte die gekenmerkt wordt door perioden met een verlies van de werkelijkheid. Deze perioden noemt men psychosen. Mensen die een psychose hebben kunnen aan schizofrenie lijden.

Wat is een psychose en wat is schizofrenie?
Iemand heeft een psychose als zijn/haar contact met de werkelijkheid ernstig verstoord is. Diegene leeft in een eigen werkelijkheid. Iemand ziet bijvoorbeeld beelden of hoort stemmen die er in werkelijkheid niet zijn of iemand is er van overtuigd dat hij/zij achtervolgd wordt. Iemand kan in een psychose raken doordat hij/zij een moeilijke periode in zijn/haar leven doormaakt (overlijden van een dierbare of een depressie), maar ook door drugsgebruik.
Iemand heeft schizofrenie als hij/zij een langdurige psychose of meerdere psychosen heeft doorgemaakt en in de tussenliggende periode niet goed functioneert.

Dus niet iedereen die een psychose doormaakt heeft schizofrenie. Het hebben van psychoses is een kenmerk van schizofrenie, maar ook bij andere psychiatrische ziektes komen psychoses voor.

Positieve symptomen
De verschijnselen die horen bij een psychose noemt men de ‘positieve symptomen van schizofrenie’.

Wanen: denkbeelden die niet op waarheid berusten, maar wel waar lijken te zijn. Bijvoorbeeld achtervolgingswanen. Het idee dat je door mensen achternagezeten wordt, of complottheorieën. Ook denken sommigen dat ze Jezus of een bekende popster zijn.
Hallucinaties: dingen waarnemen die er niet zijn, zoals stemmen die je opdrachten geven.
Verward denken: het denken gaat snel, langzaam of chaotisch.
Negatieve symptomen
Voor of na een psychotische periode functioneert iemand met schizofrenie minder dan een gezond iemand, dit wordt de ‘negatieve symptomen van schizofrenie’ genoemd.
In deze perioden kunnen mensen met schizofrenie last hebben van gevoelens die veel lijken op depressiviteit. Ze hebben weinig energie en voelen zich leeg en somber. Daarbij verwaarlozen ze zichzelf en hun sociale contacten. Ook hebben ze een slechte concentratie.

Oorzaken
De onderstaande factoren kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van schizofrenie. Dit hoeft dus niet het geval te zijn bij iedereen met schizofrenie.
> Erfelijke factoren: Je kunt een genetische aanleg voor schizofrenie hebben. In de ene familie komt het meer voor dan in de andere.
> Sociale factoren: Het doorgaan van een moeilijke periode (overlijden van dierbare, volwassen worden, verhuizing) kan een psychose of schizofrenie veroorzaken. Het heeft met aanleg te maken of dat ook daadwerkelijk gebeurd.
> Drugs: Er wordt al enkele jaren onderzoek gedaan naar het verband tussen drugs en schizofrenie. Alhoewel er nog geen bindende uitspraken over zijn gedaan, lijkt het erop dat het gebruik van drugs toch invloed kan hebben. In ieder geval kan iemand als diegene er aanleg voor heeft psychotisch worden door het gebruik van drugs, zoals cannabis en XTC. Bij mensen die drugs gebruiken verandert de werking van de hersenen waardoor zij verward kunnen gaan denken of dingen denken te zien die er in werkelijkheid niet zijn. Als je aanleg hebt, kan dit een psychose uitlokken.
Of cannabis en XTC ook de veroorzakers van pychoses/schizofrenie zijn, valt wetenschappelijk niet te bewijzen. Daarover lopen de meningen dan ook behoorlijk uiteen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>